Náměstí v Čeladné

Krásné stylové náměstí kompletně zrekonstruované od roku 2000, jehož dominantou je kamenná
kašna a trojice zvonů. Na kraji náměstí stojí původní továrenský komín z doby, kdy zde byla
tkalcovna. V dnešní době využíván pouze již rodinkou čápů, kteří se každý rok vracejí a vyvádějí zde
své mladé , pravidelně dvě až tři. Součástí náměstí je i informační centrum, kavárničky a plno
krámků.

www.info-celadna.cz, 3,2 km

Památník Jana Kaluse

Jan Kalus byl učitel a básník a v domě, kde je nyní muzeum, založil školu, kterou také v letech 1889 – 1908 řídil. V roce 1977 se škola přesunula do nových prostor a zde vznikla nejprve Síň tradic a později památník Jana Kaluse. V roce 1993 byla otevřena expozice „Údolí Čeladné“. Stálá expozice je věnována historii obce, životu a dílu Jana Kaluse a historii partyzánského odboje 2. Světové války. Konají se zde ovšem i sezónní výstavy současných umělců, řemeslníků a sběratelů. Expozice je přístupná dle otvírací doby a mimo ni je možno se domluvit na soukromou prohlídku , vše na internetových stránkách výše.

www.info-celadna.cz, 5.2 km

Roubená kaple sv. Cyrila a Metoděje

Pochází z roku 1936 a její součástí je i stejně starý altánek, který je nad pramenem zvaným místně „Cyrilka“. Pramen je stále živý a voda z něj je křišťálově čistá a lahodná. Architektura těchto dvou staveb připomíná styl věhlasného a jedinečného architekta , Jurkoviče, který je autorem i turistické chaty na pustevnách, kterou před lety zachvátil požár.

www.info-celadna.cz, 5.4 km

Kozinec

Kozinec neboli Čeladenský hrádek. Byl to hrádek, který byl postaven za účelem střežení významné obchodní cesty z Moravy do Uher. Byl umístěn do horského průsmyku Tisňava. Přesné určení polohy bylo specifikováno až v roce 1981. Na místě se však nezachovali žádné kompaktní zdi, pouze velké množství sesypaného kamení rozsetého po okolních svazích. Takto rozseté kameny naznačují, že byl hrádek zničen nájezdem nějakých panských družin, které horské oblasti ovládaly ve 14, 15 století. Přesná trasa k tomuto hrádku je popsána na výše uvedené www stránce.

www.info-celadna.cz, 8.2 km

Hubertova Chata

Neboli Lovecká chata – zámeček se nachází na jihozápadních svazích hory Smrk. Chata byla vystavěna v roce 1910 pro olomouckého arcibiskupa Františka Salomona Bauera a jeho hostí, kteří se zde v horách rádi účastnili honů ve zdejších bohatých lesích. Chata je nyní majetkem Lesy ČR a je běžně nepřístupná, přesto výlet k ní okolní přírodou je překrásný.

www.info-celadna.cz, 3.2 km

Kostel svatého Prokopa a svaté Barbory

Jedná se starobylí podkarpatský dřevěný kostelík, zasvěcený sv. Michalovi, který stával v obci Hiňance na Podkarpatské Rusi. Samotný kostelík pochází z přelomu 17 a 18 století a místo byl převezen roku 1931. Byl kompletně rozložen a následně zase znovu poskládán. Téhož roku byl olomouckým Biskupem vysvěcen a zasvěcen sv. Prokopovi a sv. Barboře , patronům horníků. A proč zrovna těmto? Do těchto míst ho nechal převést někdejší ředitel Báňské a hutní společnosti v Ostravě.

www.info-celadna.cz, 9 km

Přírodní památka Kněhyňská jeskyně je tvořena rozsáhlými vertikálním jeskyním systémem, který se nachází na jihovýchodním svahu hory Kněhyně ( 1257 m.n.m.) v Radhošťské hornatině v Moravských Beskydech, asi 750 pod vrcholem v nadmořské výšce cca 1045-1050 m.n.m. vstupní otvor je situován ve stupňovitém reliéfuúbočí jižního svahu se sklonem 30 -35 stupňu, asi 50m nad lesní cestou. Nepřístupná pseudokrasová jeskyně ojedinělá zoologická lokalita pro zimoviště netopýrů. Hloubka jeskyně je 57,5 m a je nejhlubší v západních Karpatech.