Technické muzeum Tatra v Kopřivnici


Toto technické muzeum je nejucelenější sbírkou věnovanou kopřivnické výrobě aut, později proslavené jako fenomenální automobilka Tatra. Na šedesát osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby, doplňující podvozky, motory, designerské návrhy, různé rarity včetně sportovních trofejí z automobilových klání. K dispozici více jazyčné videoboxy s filmovými sekvencemi automobilových skvostů.

Hrad Hukvaldy


Jeden z nejrozsáhlejších hradních komplexů v ČR. Již od 19. Století místo častých turistických výletů. Název hradu je odvozen od jména porýnského hraběcího rodu Huckewagenů. Hrad byl pevnostního charakteru, ale také jako správní sídlo rozsáhlého panství. Součástí hradu je i Hukvaldská obora, která se nachází v prostoru okolo celého hradu. Zvěř tedy můžete spatřit přímo na cestě k hradu. Je zde zastoupena velká populace daňků a muflonů. Na hradě je v hlavní sezónu možno vidět plno akcí, ať už je to „ obléhání nedobytné pevnosti“ nebo představení dravých ptáků a nebo představení místních řemesel.

Skanzen Rožnov pod Radhoštěm neboli valašské muzeum


Na myšlenku muzea v přírodě nepřišel nikdo z rožnovských měšťanů ani nikdo z lázeňských hostů. Vznikla v mysli bratří Jaroňků, zejména pak v mysli staršího z nich, Bohumíra. Pocházel z Malenovic u Zlína z nezámožné rodiny se zájmem o umělecké řemeslo – otec byl barvíř, strýc sestavoval varhany, apod. Bohumír studoval na reálce v Novém Jičíně, a právě tam, při výletech do sousedního městečka Štramberka jej zaujaly valašské roubené domky. V roce 1911 byl v Rožnově založen muzejní spolek a v roce 1913 byl předložen první projekt muzea. K výstavbě Valašského muzea v přírodě však mohlo dojít až několik let po válce. Bratři Jaroňkovi pohotově využili příznivé atmosféry přípravy prvního valašského folklórního festivalu v roce 1925, zvaného Valašský rok. Prosadili, aby se tyto slavnosti konaly už v areálu nově vzniklého muzea v přírodě. A tak v čase slavnosti stály na mýtince lázeňského parku už dva velké domy z náměstí, radnice a měšťanský Billův dům z poloviny 18. století, kromě nich také několik drobných staveb. A následovaly další a další stavby a začal se rozšiřovat nynější stav a začali se rozvíjet i poznání po dřívějších řemeslech. . Největší popularitu získal folklór. Po celý rok se konají v muzeu pořady tradičního folklóru v podání souborů lidové tvořivosti a také autentických interpretů. K největším akcím tohoto druhu patří Rožnovské slavnosti a Valašský jarmark.
Rožnovské muzeum tak plní odkaz svého zakladatele Bohumíra Jaroňka, který si přál, aby se skanzen stal živým muzeem.

Štramberská Trúba


Hrad Štramberk (NKP) – zřícenina hradu, jehož původ není znám (pověst praví, že měl původně stát na protějším vrchu Kotouči, stavbu však překazili trpaslíci z jeskyně Čertova díra). Je spojován se zeměpanskou správou území či obranou zemských hranic. Nejnovější práce považují za stavitele hradu šlechtický rod Benešoviců, resp. olomoucká přemyslovská knížata po roce 1200. Ve 13. století byl hrad majetkem duchovního a rytířského řádu templářů (Literatura: T. J. Pešina, Prodromus Moraviographiae, 1663). Po zrušení řádu v r. 1312 byl hrad v držení českého krále Jana Lucemburského a v l. 1333 – 1346 moravského markraběte Karla, pozdějšího českého krále Karla IV. Od r. 1350 (1359 jako castrum Strallenberg) byl 25 let majetkem zakladatele města, moravského markraběte Jana Jindřicha, od r. 1375 pak jeho syna, markraběte Jošta Lucemburského. Nejvýznamnějším majitelem hradu po r. 1380 byla moravsko-slezská větev rodu Benešoviců – páni z Kravař (do r. 1433). Po roce 1533 začal hrad postupně chátrat. Nejstarší vyobrazení z r. 1722 svědčí o dvoupalácové dispozici s hospodářskými budovami a dvěma hranolovými baštami. V roce 1783 se přední část hradu zřítila a zdivo bylo rozebráno na stavební materiál. Severovýchodní opevnění vnitřního hradu se dochovalo v původní výšce. V letech 1901-1903 byla válcová věž (tzv. bergfrit – výška 40m, průměr 10m) zastřešena a upravena na rozhlednu dle návrhu významného pražského architekta Kamila Hilberta. Vnější hradby byly místy dozděny a postaveny dvě hradní brány. V opevnění je vsazena bronzová pamětní deska MUDr. Adolfa Hrstky (1864-1931, štramberský starosta a lékař, neúnavný propagátor města) od akad. sochaře Františka Juráně. Gotická věž hradu s areálem a přilehlými úseky opevnění (NKP), pro níž se ujal název Trúba (lidově Kulatina), tvoří výraznou dominantu města, které je od roku 1994 jejím majitelem.

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava


Tady není co dodat, krásná ZOO s novými expozicemi , krásný výlet pro celou rodinu. Svou rozlohou 100 hektarů je druhou největší zoologickou zahradou v Česku. Snad jen doporučujeme vyjet brzo ráno, parkoviště bývají přeplněná.

Svět techniky, dolní oblast Vítkovic


Dolní oblast Vítkovice prochází v posledních dvou letech významnou proměnou. Do ještě nedávno úplně opuštěných míst, kde výroba skončila v roce 1998, se znovu vracejí lidé. Z bývalého průmyslového kolosu se stává město. V září 2014 jsme dokončili projekt s názvem Svět techniky. Ten můžeme pro snadnější pochopení rozdělit na „Malý Svět techniky“ a „Velký Svět techniky“. Na ploše 14 000 metrů čtverečních zde návštěvníkům nabízí čtyři světy s trvalými expozicemi a jeden svět určený pro výstavy dočasné. Stálicemi jsou Dětský světSvět vědy a objevůSvět civilizace a Svět přírody. Ten je rozlohou největší, zabírá celé jedno patro a taky venkovní zahradu. Malí i velcí návštěvníci si tady mohou hrát, objevovat i odpočívat. Nabídku nového centra rozšiřuje 3D kino a Divadlo vědy (Show & Demo) včetně zóny dočasných výstav. Společným jmenovatelem všech světů je poznání prostřednictvím zábavy a hry, na vlastní kůži bez nudných učebnic plných čísel. Návštěvníci tady přijdou na kloub fungování města nebo lidského těla, strojem času se proletět třeba do pravěku k mamutům, pochopit, co je to vlastně duha nebo bouřka a spoustu dalšího.

Dinopark Ostrava


Největší DinoPark v ČR naleznete nedaleko Ostravy. Rozkládá se na dvou náhorních plošinách a modely a atrakcemi je doslova nabitý. Desítky ozvučených scén s robotickými modely dinosaurů nadchnou každého návštěvníka, DinoExpres vás zaveze do míst mezi dinosaury, kam byste se sami pěšky báli, 12 m vysoká aktivní druhohorní sopka vám doslova vyrazí dech, dětské prolézačky, houpadla, skákadla, lanovka… Pokud hledáte, kam byste vyrazili na rodinný výlet za zábavou a poznáním, je DinoPark Ostrava tím správným tipem!