Pár rad a pokynů , abychom si všichni krásný pobyt užili

1. Dovolená začíná ve 15:00 hod. nástupního dne nebo dle dohody  a končí v 10:00 hod. konečného dne pobytu (nebo dle dohody).
2. Na pokojích a ve všech interiérech ubytování je přísně zakázáno kouřit. A host je povinen se v objektu chovat tak, aby nevznikl požár. Oheň rozdělávat pouze v přenosném ohništi a ohniště umístit na místech tomu určených.
3. Rodiče popř. zákonní zástupci odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech i v jeho venkovní části, tedy v celém areálu Apalucha49.
4. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod., včetně venkovních prostor, režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.
5. Domácí mazlíčky prosím nechejte doma, ve speciálních případech po dohodě.
6. V obývacím pokoji se nachází historický příborník. Prosíme o dodržování zákazu odkládání jídel a sklenic s nápoji (dělají se kolečka a skvrny).
7. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno otevírat poklopy od ČOV, Aku nádrže, Studen, a septiku. Upozorňuji, že voda ve studních a v aku nádrži není pitná.

8. Platba a Zrušení rezervace: Je nastavena platba 25% ceny nutno uhradit do týdne, 75% ceny se hradí 3 týdny před příjezdem ( letní prázdniny a Silvestr – 1 měsíc). Platba je  na účet. Vždy po obdržení platby Vám bude zaslán email o přijetí platby. Co se týče zrušení rezervace. Pokud nebude uhrazena záloha ( 25%), tak se rezervace ruší. Pokud bude uhrazena záloha a Vy zrušíte měsíc před nástupem, tak hledáme náhradní termín , ve výjimečných situacích Vám vracím zálohu. Pokud bude uhrazena záloha a nebude uhrazen doplatek ( jsme v období 30 a méně dní od začátku pobytu), tak záloha propadá a rezervace bude zrušena. Pokud bude uhrazena celá částka, tak již pouze lze upravit termín a snažíme se co nejvíce vyjít vstříc, najdeme nový termín (Nelze vrátit částku).

9. DO TOALET JE ZAKÁZÁNO VHAZOVAT PŘEDMĚTY, KTERÉ DO WC NEPATŘÍ VČETNĚ VLHČENÝCH UBROUSKŮ, KAPESNÍČKŮ A DÁMSKÝCH HYGIENYCKÝCH POTŘEB A PODOBNÝCH VĚCÍ . DOCHÁZÍ NÁSLEDNĚ K UCPÁNÍ POTRUBÍ A NEFUNKČNOSTI ČOV.